do kasy suma: 0,00 zł
  • Telefon: 22 245 37 61
wyszukiwarka zaawansowana
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z  zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem Danych Osobowych przekazanych  przez Klientów jest :

ECI TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285, ul. Szyszkowa 35/37 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy  KRS: 0000560994, NIP: 5211007361 REGON: 010822013.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt listowny na adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa   bądź   mailowy na adres dane@ecitrade.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o obowiązujące przepisy prawa, a także regulamin Sklepu. Podstawową podstawą prawną jest przetwarzanie danych umożliwiających zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Natomiast podstawą prawną przesyłania informacji o produktach jest  uzasadniony  interes Administratora, polegający na promowaniu oferowanych produktów i  usług. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych , w tym profilowanie będzie odbywało się na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane pozyskiwane w ramach składanych zamówień w Sklepie internetowym poprzez strony internetowe lub osobiście w Sklepie, jak i zapisywanych w plikach cookies.

Dane osobowe pozyskujemy od Klienta podczas  zakładania konta i składania zamówienia. Dane zbierane są po to, aby sprawnie zrealizować i dostarczyć zamówione produkty, jak i sprawdzić poziom satysfakcji oferowanych przez nas usług i produktów. Dane osobowe Klienta wykorzystujemy również w celach prowadzenia poprawnej dokumentacji mi.in. księgowej, podatkowej, statystycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie  danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Okres przetwarzania danych Klienta uzależniony  jest od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu przewidzianego przepisami prawa np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń, w tym rękojmi.

Jeśli  Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na nie udzielonej. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera (jeśli Sklep taki oferuje), który wysyłany jest po potwierdzeniu akceptacji na otrzymywanie newslettera, zawiera on informacje o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu. W każdym momencie Klient możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, o czym Klient musi zawiadomić Administratora.

Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Klienta,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Zgodnie z prawem, dane osobowe pozyskane od Klienta możemy przekazać podmiotom przetwarzających je na nasze zlecenie np. podwykonawcom, dostawcom świadczącym dla nas usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe, kart płatniczych, wykonującym czynności marketingowe, wspierających działania marketingowe, a także podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organa ścigania, sądy – w oparciu o żądanie ze stosowaną podstawą prawną. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Klient ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych oraz ich kopię. Ma także prawo zażądać : sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych lub innych.

Pozyskane od Klienta dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie wywołuje to żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez ECI Trade Spółka z o.o. polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które posiadamy o Kliencie. W oparciu o te informacje przypisujemy profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy  przyznać Klientowi. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie metod oceny ryzyka. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów lub usług/doboru oferowanych produktów Klientowi.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech Klienta, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Sklep profiluje Klienta dla potrzeb dobrania oferty pod preferencje Klienta.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wyżej wymienionych  jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania umowy.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody. Jeżeli Klient nie zgadza się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, może zgłosić reklamację drogą mailową na nasz adres kontaktowy. Prosimy o podanie informacji, które zdaniem Klienta uzasadniają nietrafność naszej oceny. Klient możesz też zostać poproszony o takie informacje później.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o  odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na nasz  adres listowie, lub telefonicznie pod numerem telefonu naszego Sklepu lub osobiście. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. :

  • z jakiego uprawienia Klient (Wnioskodawca) chce skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych),
  • jakiego procesu przetwarzania danych dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, korzystania z określonej usługi),
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o zgłoszone żądanie, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszeni zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu administrator powiadomi Wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były  dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników lub  współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Jesteśmy pasjonatami piękna i użyteczności. Chcemy, aby każde wnętrze czy w domu, czy w pracy było funkcjonalne i ładne. Nie zapominamy również o tym, że są tacy, którzy przemieszczają się dość często – dla tych osób też mamy specjalnie wyselekcjonowane produkty.

Nasz sklep to miejsce, gdzie możecie zakupić produkty związane z wyposażeniem domu, takie jak:

1. tablice szklane, magnetyczne Naga wraz z akcesoriami. Te piękne i użyteczne tablice w różnych kolorach pasują do każdego wnętrza i idealnie uzupełnią przestrzeń w każdym pomieszczeniu domowego królestwa – może to być pokój dziecięcy, może być to kuchnia czy łazienka a także korytarz. Ich wyraziste kolory spowodują, że każde pomieszczenie nabierze wyrazistości i charakteru. Niewielkim kosztem można zmienić desing pomieszczenia i tchnąć w nie nowe życie. Do tablic sprzedawane są specjalne magnesy przeznaczone do tablic szklano magnetycznych. Magnesy te są mocniejsze od magnesów do tablic zwykłych. Magnesy te są w różnych kształtach i wzorach.

2. koce, poduszki, ręczniki, ściereczki i świeczki chorwackiej marki Aqua. Wzory tej marki rozpoznawalne są na całym świecie, jednak największym hitem sprzedaży są w Chorwacji skąd marka pochodzi. Każdy produkt tworzony jest w morskim klimacie i z morskimi, charakterystycznymi akcentami.

3. produkty ułatwiające prawidłową postawę podczas siedzenia. Coraz popularniejszym sformułowaniem staje się „ergonomia biura” czyli takie ułożenie sprzętów wokół osoby pracującej, jak i dbanie o własną postawę siedzącą aby jak najlepiej wykorzystać czas, nasze umiejętności i miejsce pracy. Idea ta zakłada, że panowanie nad przestrzenią, w której się znajdujemy, odpowiednie ułożenie stup czy pleców zwiększa naszą wydajność. Jednak nie zawsze pracujemy w biurze, a zasady te przydadzą się również osobom pracującym czy uczącym się w domu. Dla wszystkich tych, którzy dbają o swój komfort pracy, mamy w ofercie zarówno wysokiej jakości krzesła, jak i cieszące się ogromną popularnością podnóżki i podstawki pod laptopa. Każda osoba, która nigdy nie korzystała z takiego podnóżka, powinna jak najszybciej spróbować. Efekt ulgi gwarantowany. Dodatkowo posiadamy produkty, takie jak organizery, przegródki podstawki na dokumenty, które pozwalają utrzymać idealny porządek w dokumentach

4. produkty szkolne – plecaki, nożyczki, linijki, przyborniki, karteczki i przyborniki czyli wszystko co może przydać się małym i dużym w szkole. W tej ofercie przoduje marka Arda, która charakteryzuje się wysokiej jakości wykonaniem i nowoczesnym wyglądem.

5. wieszaki i lampy – każda przestrzeń powinna mieć swój styl, ład i harmonię. Dlatego w naszym sklepie znajdziesz designerskie wieszaki i nowoczesne lampy biurowe. Wszystko wykonane z najwyższą starannością i w eleganckim stylu.

6. gadżety elektroniczne – to coś, co każdy lubi i posiada. W naszej ofercie przede wszystkim królują USB 8 i 16 GB w kształcie różnych postaci znanych z kina. Ważne foldery mogą przechowywać bohaterowie z Simpsonów, Myszka MIki i Kaczor Donald, Wujek Sknerus, Daisy, Pluto, Mini, bohaterowie Gwiezdnych Wojen, między innymi Lord Vader, Joda, Stormtrooper czy R2D2. Dla fanów Minionków przygotowaliśmy również całą kolekcję pendriwów: Stuart, Cave, Carl, Bob i wiele innych. Dla fanów motoryzacji mamy z kolei kolekcję samochodową: Mercedesy, Porche, Mustangi, Lamborgini, BMW, Fiat, Land Rover, Man, Mini Cooper. Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się power banki również z postaciami z Giwezdnych Wojen. Mamy też super zegarki z USB oraz produkty dla fanów AC Milan IFB Barcelony. Także posiadamy etui, słuchawki i głośniki, myszki i inne akcesoria.

7. torby, plecaki, walizki i gadżety transportowe. Czyli wszystko, co pomaga nam się przemieszczać wygodnie i w eleganckim, nowoczesnym stylu. Jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy jedynym przedstawicielem na Polskę marki Wenger, znanej z produktów super trwałych, z charakterystycznym, czerwonym krzyżykiem. Firma ta produkuje walizki, transportery, walizki do laptopów. Do tego mamy przepiękne torby na plaże, plecaki, walizki podróżne niemieckiej marki Fabrizio.

8. na niepogodę – dla wszystkich aktywnych osób, lubiących spacery niezależnie do pogodny mamy świetne kalosze w różnych wzorach i kolorach, ocieplacze do kaloszy, które rozgrzeją nawet najbardziej zmarznięte stopy oraz parasolki, które ochronią nas nawet przed największym deszczem.

Jeden z naszych parasoli występował w słynnym programie Pani Gadżet, która z dumą i gracją prezentowała jego możliwości łapania wiatru. Ponieważ jeden z naszych parasoli jest nowością na rynku, czyli parasolem z wiatrołapem.

Zachęcamy do bycia na bieżąco z naszą ofertą, gdyż co chwila pojawiają się nowości, ale również promocje. Każdego dnia przeceniamy nowe produkty, pojawiają się obniżki i promocje ilościowe.

Zapraszamy również do subskrypcji newslettera – dzięki niemu będziecie mogli dowiadywać się o nowościach, super promocjach i konkursach, jakie zaplanowaliśmy.

Jeżeli, tak jak my, jesteście pasjonatami piękna i użyteczności, jesteście w idealnym sklepie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl